Geen verplichte APK Keuring voor caravans

Er komt binnen de EU voorlopig geen verplichte APK-Keuring voor caravans, motorfietsen en aanhangwagens. Het voorstel voor een verplichte keuring voor deze voertuigen kwam niet door Het Europees Parlement in Straatsburg.

Ook Nederland stemde tegen het voorstel. Minister Schulz vindt dat de kosten die hiermee gepaard gaan niet opwegen tegen de voordelen die het oplevert.

Overigens is men binnen de EU bezig met de invoering van een zogenaamde Euro APK. Dat zou betekenen dat ieder land binnen de EU dezelfde regels voor de APK-keuring moet hanteren. Voor Nederland gaat deze wijziging naar verwachting niet veel consequenties hebben.

>> Meer over regelgeving van APK Keuringen in Nederland.

Butoon vergelijk apk

Geplaatst in Nieuws-apk